برنامه کلاسی
ردیف             نام رشته تحصیلی                   تاریخ آخرین ویرایش
1 حسابداری 27/11/1395
2  حقوق 27/11/1395
3 مدیریت بازرگانی 27/11/1395
4 مدیریت دولتی 27/11/1395
5 مدیریت صنعتی 27/11/1395
6 زیست شناسی 27/11/1395
7 مترجمی زبان انگلیسی 27/11/1395
8 علوم اجتماعی 27/11/1395
9 علوم تربیتی 27/11/1395
10 الهیات 27/11/1395
11 زمین شناسی 27/11/1395
12 دروس عمومی 27/11/1395
13                           کامپیوتر                                                                                                  27/11/1395
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما